YER ÇÖZÜM MÜHENDİSLİK yer yapısı, yeraltı tabaka ve oluşumlarının belirlenmesi ile ilgili mühendislik, danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu çalışmalar zemin araştırmaları, zemin etütleri, yeraltı suyu araştırmaları, jeotermal, arkeojeofizik, su ve toprak analizi gibi konuları kapsar. Bu konularda yapılan çalışmalar ve uygulama yöntemlerini referanslar kısmında ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.